1 Leeftijd
Bezoekers van Bobbi Eden’s Loversland dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Je bent ten alle tijden verplicht je te kunnen legitimeren.
2 Toegangsbewijzen
Bezoekers van Bobbi Eden’s Loversland dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Door de aankoop van een toegangsbewijs en/of een bezoek aan Bobbi Eden’s Loversland gaat de bezoeker akkoord met deze huisregels. Toegangsbewijzen voor Bobbi Eden’s Loversland zijn verkrijgbaar via www.loversland.nl en tijdens het event aan de kassa’s. Wederverkoop van toegangsbewijzen van Bobbi Eden’s Loversland is niet toegestaan. Op de verkoop van kaarten geldt geen 14-dagen op zicht beleidt. Kaarten worden niet retour genomen.
3 Voorwaarden voor toegang
Uit veiligheidsoverweging behoudt de organisatie zich het recht haar bezoekers te fouilleren en (hand)tassen te doorzoeken. Het meebrengen of het in bezit hebben van gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen is niet toegestaan. Zowel het in bezit hebben als verhandelen en gebruiken van (hard)drugs is niet toegestaan op Bobbi Eden’s Loversland. Bij constatering van overtreding volgt inbeslagname en wordt (verdere) toegang tot het event ontzegd. 
De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen. Bezoekers van Bobbi Eden’s Loversland dienen er verzorgd uit te zien. Bezoekers van Bobbi Eden’s Loversland betreden de beurs locatie op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade.

De organisatie houdt zich het recht voor bepaalde personen toegang tot het festival te weigeren/ontzeggen of van het event te verwijderen, indien dit nodig is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het event. Bezoekers zijn verplicht instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Bobbi Eden’s Loversland ten allen tijde op te volgen. Bezoekers die zich zonder partner in de attracties bevinden waar je alleen met een partner naar binnen mag, worden verwijderd van het festival.

4 Fotograferen en filmen
Op Bobbi Eden’s Loversland is het maken van foto’s en filmpjes alléén toegestaan op de aangegeven fotopunten, zoals bijvoorbeeld de VIP lounge van Bobbi Eden zodat je met je favoriete artiest op de foto kunt. Deze punten worden aangegeven op de beurs. Het is niet toegestaan foto’s of filmpjes te maken van andere bezoekers of stands of op andere plekken dan is aangegeven. Professionele apparatuur is niet toegestaan. Pers kan een afspraak maken via info@loversland.nl
5 De Locatie
Bobbi Eden’s Loversland wordt georganiseerd in een rookvrij gebouw. Roken is alleen toegestaan in de door Bobbi Eden’s Loversland aangegeven rookruimte. Zonder schriftelijke toestemming van Bobbi Eden’s Loversland is het niet toegestaan in of rond de locatie van het festival promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen. Parkeren op het terrein is mogelijk tegen de voorwaarden die de Locatie hiervoor stelt. Bobbi Eden’s Loversland heeft geen invloed het parkeerbeleid van de Locatie.
6 Pers
Het is niet toegestaan om (professionele) audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie van Bobbi Eden’s Loversland. Persaanvragen dienen te worden gedaan via info@loversland.nl. Door betreding van het festival verleent de bezoeker toestemming aan Bobbi Eden’s Loversland voor het maken en gebruiken van beeld- en/of geluidsopnamen in welke vorm en op welke wijze dan ook zonder dat Bobbi Eden’s Loversland enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is.
Bobbi Eden’s Loversland zal proberen bij film en/of foto-opnames iedereen uit beeld of geanonimiseerd uit beeld te houden. Echter kan het zijn dat dit onverhoopt mis gaat. Ook in dit geval geeft de bezoeker van Bobbi Eden’s Loversland het recht om deze beelden te gebruiken. Bobbi Eden’s Loversland zal dan ook vrijgesteld zijn van iedere vorm van aansprakelijkheid bij schending van het portretrecht/inbreuk op de privacy.
7 Zero Tolerance
Bobbi Eden’s Loversland hanteert een zero tolerance-beleid ten aanzien van drugs. Mochten er drugs bij je aangetroffen worden dan wordt je de toegang tot het festival ontzegd, zonder restitutie van je entree geld.
8 Overigen
Bobbi Eden’s Loversland is niet verantwoordelijk voor artikelen of diensten die bezoekers tijdens het festival aankopen bij een stand. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van zowel Loversland als de Locatie, zal de toegang tot het festival en de locatie worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.